BS2E i BS2e_IC

OPIS: Moduł BS2e sprzętowo oraz szybkościowo bardzo zbliżony do BS2-IC. Różnice w stosunku do BS2-IC, to:

Moduł BS2E-IC, wyposażony w mikrokontroler firmy Ubicom, znakomicie nadaje się dla doświadczonych użytkowników mikrokontrolerów BS2-IC w zastosowaniach, gdzie konieczna jest większa pamięć RAM oraz EEPROM. Moduł programowany w środowisku Windows. Dokładniejszy opis różnic pomiędzy tymi modułami znaleźć można w opracowaniu poświęconemu porównaniu własności wszystkich modułów BASIC Stamp, dostępnemu w dziale Download.do góry

© agulik@poczta.onet.pl

PARALLAX