BS2P24

OPIS: Moduł BASIC Stamp 2p (BS2P24 & BS2P40) posiada kilka zalet w stosunku do wcześniejszych mikrokontrolerów BASIC Stamp. Jest on 3-krotnie szybszy od BS2-IC oraz o 20% szybszy od modułu BS2SX-IC. Zalecany jest dla doświadczonych użytkowników mających doświadczenie w stosowaniu wcześniejszych modułów BASIC Stamp.
Kombinacja dużej sprawności kontrolera, dostępnej pamięci oraz dedykowanych instrukcji programowych lokuje BS2p na najwyższej poziomie. Łączna ilość komend językowych wynosi 61 w zestawieniu z 42 dla modułu BS2-IC. Te dodatkowe polecenia pozwalają na tworzenie bardzo zwartego i efektywnego kodu programu. Rozszerzenia językowe można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Wyczerpujący opis oraz przykłady zastosowań opisanych poleceń znajdują się w podręczniku użytkownika mikrokontrolera BASIC Stamp w dziale Command Reference.

Moduły dostępne w formacie 24-pinowym, kompatybilne z innymi modułami BS2, możliwe do uruchamiania z dowolnymi płytkami nośnymi zwierającymi podstawkę 24-pinową lub 40-pinowym (BS2p40 z dodatkowymi 16 liniami I/O), przeznaczonym do uruchamiania z BS2p24/40 Demo Board.DANE TECHNICZNE

Prędkość procesora 20 MHz Turbo
Prędkość wykonywania programu ~12,000 instructions/sec.
Wielkość pamięci RAM 38 Bytes (12 I/O, 26 Variable)
Pamięć RAM procesora 128 Bytes
EEPROM Wielkość (Program) 8 x 2K Bytes, ~4,000 instructions
Piny I/O 16 + 2 jako łącze szeregowe
Napięcie zasilania 5 - 12 vdc
Pobór prądu przy 5V 40 mA praca / 350 ľA uśpienie
Ilość komend PBASIC 61
Rozmiar 1.2"x0.6"x0.4"


do góry

© agulik@poczta.onet.pl

PARALLAX